Verpleegkunde - Professionele Bachelor  thumbnail

Verpleegkunde - Professionele Bachelor

Published Apr 30, 23
2 min read

Vragen En Info - Godderis Thuisverpleging

Tempus Thuisverpleging Gent

03 369 27 14
Klik hier voor meer

Als de zorgorganisatie je ook niet kan helpen, kun je bij hen een klacht indienen (vleminckveld thuiszorg). Er zijn ook andere stappen mogelijk - vleminckveld thuiszorg. In deze brochure geven we je inzicht in je recht om een klacht in te dienen in de zorg en in de mogelijkheden hiervoor. Als je verpleging en verzorging thuis nodig hebt, is het belangrijk dat je daarin een keuze kunt maken die past bij je persoonlijke leefsituatie.

We horen regelmatig dat mensen niet weten hoe ze hulp moeten krijgen. Misschien herken je dat - vleminckveld thuiszorg. Daarom heeft Patiëntenfederatie Nederland folders en vergelijkingshulpen gemaakt. Dit zijn hulpmiddelen voor iedereen die verpleging en verzorging thuis nodig heeft. Tegelijkertijd vindt Patiëntenfederatie dat het ook een taak van bijvoorbeeld zorgverzekeraars en zorgaanbieders is om iedereen goed te informeren. vleminckveld thuiszorg.

Patienten met chronische wonden hebben sinds 1 juli 2007 recht op een tegemoetkoming van 20 € per maand voor al de actieve verbandmiddelen. Dit bedrag wordt trimestriëel uitbetaald door de mutualiteit aan de rechthebbende zelf - vleminckveld thuiszorg. Daarnaast wordt er nog een korting van 0,25 € per afgeleverde verpakking van een actief verbandmiddel toegekend. vleminckveld thuiszorg.

Een aanvraag voor dit forfait dient ingevuld te worden door de huisarts en opgestuurd naar de medisch adviseur. vleminckveld thuiszorg. Dit is slechts 3 maanden geldig en kan daarna nog maximaal 3 maal hernieuwd worden. Sinds 1 juli 2007 bestaat er nu ook een tegemoetkoming van 20 % voor chronische pijnpatiënten in bepaalde pijnstillers - vleminckveld thuiszorg.

Ook hiervoor dient de huisarts een kennisgeving in te vullen voor de medisch adviseur van de mutualiteit. Deze zal dan een machtiging uitschrijven die de patiënt moet tonen aan de apotheker om de tegemoetkoming te krijgen. Thuiszorg Gent. Kankerpatiënten die niet zijn opgenomen in het ziekenhuis maar wel naar daar moeten voor het krijgen van chemotherapie of bestralingen hebben recht op een tussenkomst in hun reiskosten van en naar het ziekenhuis.Nemen zij ander vervoer is er een tussenkomst voorzien van 0,25 € / km, De reiskosten van vader, moeder of voogd van een kankerpatiëntje jonger dan 18 jaar dat in het ziekenhuis is opgenomen worden ook vergoed aan 0,25 € / km. Elke diabetespatiënt kan sinds 1 maart 2003 een gratis diabetespas ontvangen na aanvraag bij de medisch adviseur van de mutualiteit - vleminckveld thuiszorg.

Gezinszorg - FamiliehulpHet is alleen voor de thuispatiënten dat dit forfait is uitgewerkt. Bij opname in een ziekenhuis of revalidatie of RVT wordt geen forfait toegekend. Om de palliatieve thuiszorg te stimuleren, zijn er de laatste jaren een aantal ondersteunende maatregelen genomen. Bedoeling is dat thuis sterven niet meer kost dan in een ziekenhuis. vleminckveld thuiszorg.

Latest Posts

Boekhouder Herk De Stad

Published Apr 07, 24
6 min read

Sd Worx Login Boekhouder

Published Apr 01, 24
3 min read

Boekhouder Knaepen Herk-de-stad

Published Mar 20, 24
7 min read